چاپ کد و الصاق اسکرچ با دستگاه تمام اتوماتیک ساخت شرکت رمزپوش

 

معرفی محصول

 

اسکرچ یک لایه امنیتی است که از کدها‌ی یکتا حفاظت می‌کند.این لایه پس ازخراشیدن دیگر به حالت قبل باز نمی‌گردد 

رمزپوش

رمزپوش واژه معادل فارسی اصطلاح اسکرچ (Scratch) در صنعت چاپ است