بینایی ماشین

پردازش تصویر در زندگی روزمره

تکنولوژی به یک بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره هر کدام از ما تبدیل شده است. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این بخش جدایی ناپذیر، به نقش اصلی تبدیل شده اند که این تکنولوژی یکی از پرکاربردترین کاربردهای آن ها در زندگی امروز انسان ها است . فناوری است که باعث شده نحوه نگرش ما به دنیا تا حد زیادی دستخوش تغییر شود. کاربردهای این فناوری روز به روز در حال گسترش یافتن است و هر روز بیش از پیش در زندگی انسان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پردازش تصویر یکی از کاربردها و زیرمجموعه های هوش مصنوعی است که همانطور که از نام آن پیدا است بر روی تصاویر دیجیتالی پردازش انجام می دهد و براساس آموزش های از پیش تعیین شده خروجی معینی را به همراه اطلاعات بخصوصی به نمایش می گذارد. در حقیقت همان پردازش دیجیتالی تصویر است که به کمک دانش کامپیوتر، برنامه نویسی و هوش مصنوعی قابل اجرا است.

کاربردهای پردازش تصویر در زندگی ما :

  • صنعت خودروساز
  • صنعت بازی سازی
  • صنعت بهداشت و درمان
  • واقعیت ادغام شده
  • امنیت
  • خرده فروشی
  • شبکه های اجتماعی
  • موتورهای جست و جوی تصویر